Søg i vores katalog af
guides og svar på spørgsmål

Sygeforsikringen "danmark" - opsætning

Integrationen til Sygeforsikringen "danmark" kan bruges til automatisk at foretage indberetninger fra Onlinebooq til "danmark".


For at kunne benytte integrationen til "danmark" kræver det at dels CPR-nummer modulet og dels fakturamodulet er aktiveret. Begge moduler er gratis og kan aktiveres under "Indstillinger -> Udvidelser -> Moduler".

Opsætning af "danmark" integrationen

Først skal integrationen aktiveres under "Indstillinger -> Udvidelser -> Integrationer".

Man kan vælge at scrolle ned i menuen eller bruge søgefeltet som vist her:


Opsætningen af integrationen består af nogle få trin:

  1. Har du en it-leverandøraftale med "danmark"?
  2. Tilføjelse af ydernummer
  3. Tilknytning af services
  4. Tilknytning af holdtyper


De enkelte trin beskrives enkeltvis nedenfor.

1. It-leverandøraftale med "danmark"

For at kunne indberette automatisk til "danmark", kræves en it-leverandøraftale med "danmark", som muliggør, at Onlinebooq foretager indberetninger elektronisk for dig.


På opsætningens første trin, skal du vælge, den af de 2 valgmuligheder, der passer til din situation:


A. Du har IKKE en it-leverandøraftale med "danmark"

B. Du har en it-leverandøraftale med "danmark"


Når der vælges en af overstående muligheder i opsætningen af integrationen, vises en vejledning, der passer til valget. Følg denne vejledning.


Vigtigt! Du kan først foretage indberetninger til "danmark", når du har en it-leverandøraftale med "danmark" med Onlinebooq som it-leverandør.

2. Ydernummer

På opsætningens andet trin tilføjes ydernummer.


  1. Klik på "+ Tilføj ydernummer"
  2. Indtast ydernummeret og vælg behandlertypen og klik derefter "Tilføj"


Det er vigtigt at vælge den rigtige behandertype, da der ikke kan indberettes ydelser, der ikke passer til behandlertypen.


Det er muligt at tilføje flere ydernumre, hvis man har flere ydernumre.


Når man har tilføjet ydernummer/ydernumre klikkes "Fortsæt" for at gå til næste trin.


3. Kalendere

Dette trin vises kun, hvis man har oprettet flere kalendere. Hvis man har en enkelt kalender, vil opsætningen automatisk vise næste trin "Services" i stedet.


Opsætningen af kalendere giver mulighed for på hver enkelt kalender at angive hvilket ydernummer, der som standard skal benyttes til indberetning af aftaler, der ligger i den pågældende kalender.


Hvis en klinik fx har 2 behandlere med hver sin kalender og hvert sit ydernummer, kan man således registrere et ydernummer på hver kalender.


Hvis man ikke vælger standardydernumre til kalenderne, så er det stadig muligt at foretage indberetninger. Man vil blot skulle vælge ydernummer manuelt ifm. indberetningerne, da det ikke vil være forvalgt.

4. Services

På tredje trin knyttes services til "danmarks" ydelseskoder.


Dette gøres for at Onlinebooq kun foreslår automatisk indberetning på de services, der er tilknyttet en "danmark" ydelseskode og for foreslå at den rigtige ydelseskode til indberetningen, så den ikke skal vælges hver gang, der foretages indberetning.

På eksemplet er det kun den ene service, der skal tilknyttes en "danmark" ydelseskode, da "danmark" ikke giver tilskud til den anden service, Alm. massage.


Hvis man ikke har oprettet nogen holdtyper, klikkes herefter "Aktivér" for at færdiggøre opsætningen af integrationen.


Hvis man har oprettet holdtyper klikkes "Fortsæt" for sidste trin.


Ligeledes klikkes blot "Fortsæt" på dette trin, hvis man ikke har nogen services, der skal indberettes - men fx kun benytter holdtræninger.

5. Holdtyper

Dette trin vises kun, hvis man har oprettet holdtyper, og på samme måde som med services knyttes holdtyper til "danmarks" ydelseskoder.


Dette gøres for at Onlinebooq kun foreslår automatisk indberetning på de holdtyper, der er tilknyttet en "danmark" ydelseskode og for foreslå at den rigtige ydelseskode til indberetningen, så den ikke skal vælges hver gang, der foretages indberetning.