Søg i vores katalog af
guides og svar på spørgsmål

Sygeforsikringen "danmark" - indberetning i kassen

Indberetning forudsætter, at man som behandler/indberetter har en indberetningsaftale med "danmark" samt, at integrationen generelt er sat korrekt op med ydernummer som beskrevet i vejledningen til opsætning af "danmark" integrationen.


Derudover kræves følgende for at foretage indberetning til "danmark" via kassemodulet:

  1. Der er angivet CPR-nummer på kunden
  2. Kunden er registreret til indberetninger til "danmark" (enten som medlem eller via en sundhedsforsikring, Danica eller Pensam)
  3. Der skal oprettes et salg på en aftale
  4. Servicen på aftalen skal være sat op til indberetning til "danmark", dvs. den skal være tilknyttet en "danmark" ydelseskode.


Hvis der benyttes hold, er det holdtypen, der skal være tilknyttet en "danmark" ydelseskode og salget skal oprettes på holdtilmeldingen. Nedenstående beskrives og vises med services og aftaler som eksempel, men princippet for holdtyper og holdtilmeldinger er præcis det samme.

1. Opret salg i kassen

Når "danmark" integrationen er aktiveret vil oprettelsen af et salg vise en 'Ikke medlem af "danmark"' besked under kundefeltet, hvis kunden ikke er registreret til indberetning til "danmark", enten som medlem eller til en af de nævnte sundhedsforsikringer.


I oprettelsen af salget kan man derfor klikke på "Rediger" knappen for at registrere kunden til indberetninger samt hvis nødvendigt, indtaste kundens CPR-nummer:


Bemærk: Mange kunder kan ikke huske deres gruppe hos "danmark", og det er derfor muligt at vælge "Ved ikke/kendes ikke", hvilket giver mulighed for at indberette på samme måde som valg af en konkret gruppe.


CPR-nummer og "danmark" gruppe kan også til enhver tid opdateres på kundekortet i kundekartoteket.


Når man har registreret kunden til indberetning eller hvis kunden ved oprettelse af salget allerede er registreret til indberetning, vil ovenstående mulighed ikke længere blive vist og man kan i stedet se, at ydelsen på aftalen er klar til indberetning, ligesom der nederst i vinduet vises, at der foretages en indberetning, når salget oprettes:


2. Tilpas linjer i indberetning

Ved oprettelse af et salg i kassen vil indstillingerne for indberetning være forvalgt på de enkelte linjer på salget.


Hvis kunden er registreret til indberetning til sundhedsforsikring, vil "Afregning" som standard være sat til "Afregnes med behandler". Hvis kunden er registreret som "Ved ikke/kendes ikke" eller en af "danmark" grupperne, så vil "Afregning" som standard være sat til "Afregnes med kunde".


Disse standardvalg kan overstyres, når man opretter indberetningen på salget, hvis der er behov for det.


Behandlingsdato på indberetningen sættes automatisk til aftaledatoen, ligesom den valgte ydelseskode automatisk sættes til den "danmark" ydelseskode, som servicen blev tilknyttet, da integrationen til "danmark" blev oprettet.


Både behandlingsdato og ydelseskode kan ligeledes overstyres, når man opretter salget i kassen.


Ved at klikke på "Rediger indberetning" knappen ud for hver linje på salget, der indberettes, kan man se standardindstillingerne og foretage ændringer efter behov for den aktuelle indberetning:


De indstillinger, der er valgt til indberetningen kan ændres helt frem til selve overførslen af indberetningen, som sker dagligt mellem kl. 19 og 20.


3. Refundering

Hvis et salg, der er indberettet til "danmark", refunderes / slettes, så vil refusionen automatisk oprette en ny indberetning til modregning af den oprindelige indberetning på salget.