Søg i vores katalog af
guides og svar på spørgsmål

Sygeforsikringen "danmark" - indberetning på faktura

Indberetning forudsætter, at man som behandler/indberetter har en indberetningsaftale med "danmark" samt, at integrationen generelt er sat korrekt op med ydernummer som beskrevet i vejledningen til opsætning af "danmark" integrationen.


Derudover kræves følgende for at foretage indberetning til "danmark" via fakturamodulet:

  1. Der er angivet CPR-nummer på kunden
  2. Kunden er registreret til indberetninger til "danmark" (enten som medlem eller via en sundhedsforsikring, Danica eller Pensam)
  3. Der skal oprettes en faktura på en aftale
  4. Servicen på aftalen skal være sat op til indberetning til "danmark", dvs. den skal være tilknyttet en "danmark" ydelseskode.


Hvis der benyttes hold, er det holdtypen, der skal være tilknyttet en "danmark" ydelseskode og fakturaen skal oprettes på holdtilmeldingen. Nedenstående beskrives og vises med services og aftaler som eksempel, men princippet for holdtyper og holdtilmeldinger er præcis det samme.


1. Opret faktura

Når "danmark" integrationen er aktiveret vil fakturaoprettelsen vise en 'Ikke medlem af "danmark"' besked under kundefeltet, hvis kunden ikke er registreret til indberetning til "danmark", enten som medlem eller til en af de nævnte sundhedsforsikringer.


I fakturaoprettelsen kan man derfor klikke på "Rediger" knappen for at registrere kunden til indberetninger samt hvis nødvendigt, indtaste kundens CPR-nummer:


Bemærk: Mange kunder kan ikke huske deres gruppe hos "danmark", og det er derfor muligt at vælge "Ved ikke/kendes ikke", hvilket giver mulighed for at indberette på samme måde som valg af en konkret gruppe.


CPR-nummer og "danmark" gruppe kan også til enhver tid opdateres på kundekortet i kundekartoteket.


Når man har registreret kunden til indberetning eller hvis kunden ved fakturaoprettelse allerede er registreret til indberetning, vil ovenstående mulighed ikke længere blive vist og man kan i stedet se, at ydelsen på aftalen er klar til indberetning, ligesom der nederst i vinduet vises, at der foretages en indberetning ved godkendelse af fakturaen:


2. Tilpas linjer i indberetning

Ved fakturaoprettelse vil indstillingerne for indberetning være forvalgt på de enkelte fakturalinjer.


Hvis kunden er registreret til indberetning til sundhedsforsikring, vil "Afregning" som standard være sat til "Afregnes med behandler". Hvis kunden er registreret som "Ved ikke/kendes ikke" eller en af "danmark" grupperne, så vil "Afregning" som standard være sat til "Afregnes med kunde".


Disse standardvalg kan overstyres, når man opretter indberetningen på fakturaen, hvis der er behov for det.


Behandlingsdato på indberetningen sættes automatisk til aftaledatoen, ligesom den valgte ydelseskode automatisk sættes til den "danmark" ydelseskode, som servicen blev tilknyttet, da integrationen til "danmark" blev oprettet.


Både behandlingsdato og ydelseskode kan ligeledes overstyres, når man opretter fakturaen.


Ved at klikke på "Rediger indberetning" knappen ud for hver fakturalinje, der indberettes, kan man se standardindstillingerne og foretage ændringer efter behov for den aktuelle indberetning:


De indstillinger, der er valgt til indberetningen kan ændres helt frem til selve overførslen af indberetningen, som sker dagligt mellem kl. 19 og 20.


3. Betaling

Indberetninger overføres til "danmark", når afregning på indberetningen er registreret som "Afregnes med behandler".


Hvis der er valgt "Afregnes med kunde", overføres indberetningen først, når fakturaen er registreret som betalt.


Hvis betaling sker via en af de normale betalingsmetoder (kontant, betalingskort mv.), skal betaling registreres efter godkendelse af fakturaen for at indbetningen overføres til "danmark".


Hvis der er benyttet klippekort på aftalen, vil fakturaoprettelsen automatisk blive oprettet med den rabatpris, som prisen for det enkelte klip udgør (klippekortets pris divideret med antal klip). Endvidere vil fakturaoprettelsen automatisk registrere betalingen for den pågældende service, så den fremstår som betalt med klippekort.


Bemærk: Hele fakturaen skal være betalt for at indberetningen overføres til "danmark", hvis der er valgt "Afregnes med kunde".


4. Kreditnota

Hvis der oprettes en kreditnota på en faktura, der er indberettet til "danmark", så vil kreditnotaen automatisk oprette en ny indberetning til modregning af den oprindelige indberetning på fakturaen.