Søg i vores katalog af
guides og svar på spørgsmål

Beskeder til kunder - variable i skabeloner til beskeder

Det er muligt at indsætte variable i skabeloner til beskeder, så de indsatte variable erstattes med de rigtige værdier, når selve beskeden sendes.

Hvad er en variabel?

En variabel kan betragtes som en slags "kode", der indsættes i en tekst i en skabelon. Denne kode erstattes automatisk af systemet, når beskeden sendes, så beskeden kommer til at indeholde den rigtige værdi i stedet for variabel koden.


En variabel er med andre ord en slags ubekendt værdi i skabelonen, hvor den ubekendte værdi først kendes på afsendelsestidspunktet og derfor først kan indsættes ifm. afsendelsen.


De variable, der kan benyttes står altid på en liste til højre for besked feltet. Brug derfor altid denne oversigt for at se, hvilke variable, der kan benyttes.

Hvordan indsætter man en variabel?

En variabel indsættes som følger:

  1. Placér (klik) musen i feltet, hvor variablen skal indsættes
  2. Klik på variablen på oversigten over variable til højre


Variablen bliver nu indsat i teksten dér, hvor musen blev placeret, og i det automatisk genererede eksempel neden for ved "Se eksempel" vises hvordan variablen vil se ud, når den erstattes med et service navn i beskederne:


I den samme skabelon findes variablen til kundenavn også, nemlig [CustomerName], og dette eksempel viser, hvordan denne variabel erstattes i beskeden:


Bemærk: De viste service og kundenavne (Herreklip og John Smith) er blot fiktive eksempler, der indsættes i eksemplet for at illustrere, hvordan variablene erstattes i teksten med rigtige tekster.


Når beskederne sendes, vil der naturligvis blive indsat rigtige service og kundenavne.

Vær opmærksom på at variablene er korrekte

Hvis man kommer til at ændre i koden i en variabel - fx så man i variablen [CustomerName] kommer til at indsætte et punktum [CustomerName.], så virker variablen ikke længere.


For afsendelsen vil lede efter [CustomerName] præcist som det står - og forsøge at erstatte den værdi. Afsendelsen kender ikke variablen [CustomerName.] (med punktum) og vil derfor ikke erstatte forkerte variable med rigtigt indhold, når beskeden sendes.


Tilsvarende skal man være opmærksom på, at variablene er intakte. Hvis man kommer til at fjerne den ene firkantede parentes omkring en variabel, som symboliserer start og slut på en variabel, så vil variablen heller ikke virke længere.


Dvs. hvis man for variablen [CustomerName] kommer til at fjerne slut parentesen, så der kun står [CustomerName (bemærk, at ] mangler til at afslutte variablen), så vil denne variabel heller ikke blive erstattet med rigtigt indhold, når beskeden sendes.


På dette eksempel fremgår det, at variablen ikke kan erstattes med kundenavnet, fordi variablen ikke er intakt: