Søg i vores katalog af
guides og svar på spørgsmål

Det nye Onlinebooq: Navigation

Status: Den nye version af Onlinebooq er nu tilgængelig for alle brugere.

Primær menu

Med det nye design er kommet lidt justeringer til menupunkterne, men der er ikke tale om store ændringer.


Den primære menu er blevet forsimplet i antal elementer. Vi har sat fokus på dem som bruges i det daglige arbejde, og så samlet de øvrige i et fælles punkt for indstillinger. Altså er menuen som du kender den i dag:

... blevet til dette:

Punkterne "Online booking", "Indstillinger" og "Konto" er flyttet til et samlet punkt for "Indstillinger" øverst i højre hjørne.


Det finder du her:

Samlet sted for alle indstillinger

Under "Indstillinger" er der et samlet overblik over alle indstillinger for systemet.